• Evides Industriewater

  • Zeeland Refinery

  • Martens Cleaning

  • COVRA

Duurzame restwarmtekoppeling in het Sloegebied

Bel direct: 06 10 95 58 66

Partners voor aanvoer en afvoer restwarmte

Sloewarmte is een initiatief van Zeeland Refinery, Martens Cleaning, Evides Industriewater, COVRA en Zeeland Seaports. Belangrijke spelers op het economische speelveld van Zuid-Beveland en Zeeland . 

Evides Industiewater

Evides Industriewater levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en bedrijven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides diensten op maat aan grote en kleine industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Voor de industrie in het Sloegebied draagt Evides nu zorg voor zowel de levering van industriewater, de zuivering van afvalwater als de levering van warmte.

Met jarenlange ervaring op het gebied van waterbehandeling levert Evides complete waterdiensten op maat. Evides onderscheidt zich niet alleen door het leveren van water en waterservices; experts op het gebied van het volledig ontwerpen, onderhouden en realiseren van maatwerkinstallaties. Op deze manier worden verschillende soorten proceswater geleverd. In opdracht van onze klanten wordt afvalwater gezuiverd en hergebruik van water (effluent) toegepast. Met oog voor innovatie en vooruitdenken en met als doel een betrouwbare en leveringszekere oplossing.

Evides en Sloewarmte

Evides is verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de restwarmtekoppeling tussen de COVRA, Martens Cleaning en Zeeland Refinery. Met een 2,5 kilometer lange pijpleiding die deels onder de grond en deels boven de grond ligt, wordt warm water getransporteerd. Ook beheert Evides de pijpleidingen en de benodigde installaties en levert de warmtestroom met de juiste eindtemperatuur bij de eindafnemers.

Meer weten over Evides Industriewater

Zeeland Refinery

Zeeland Refinery is producent van ruwe aardolie brandstoffen. In een geavanceerd raffinageproces worden uit de crude, (ruwe aardolie) de volgende brandstoffen gehaald: LPG, benzine, kerosine, diesel en stookolie (voor de scheepvaart).
Daarnaast worden in kleinere hoeveelheden oplosmiddelen en grondstoffen geproduceerd voor het maken van kunststoffen.

Zeeland Refinery en Sloewarmte

Hoorwaardige warmte die bij de productie van brandstoffen vrijkomt, wordt op een constante temperatuur van 130 graden gebracht en geleverd aan Covra en Martens.

Meer weten over Zeeland Refinery

Martens Cleaning

Martens Cleaning houd zich bezig met het inzamelen en verwerken van afvalstoffen, industriële reiniging, scheepsreiniging, rioolwerkzaamheden en het bestrijden van calamiteiten. Tevens is Martens Cleaning sterk in het reinigen en creëren van kruipruimtes. 

Vanaf januari 2015 voert Martens Cleaning voor Zeeland Seaports het Havenafvalplan uit. Dit houdt in dat  Martens Cleaning verantwoordelijk is voor de inname en verwerking van het scheepsafval in de haven van Vlissingen.

Martens en Sloewarmte

Met het warme water van Sloewarmte verwerkt Martens de afgewerkte olie (sludge) die in schepen achter blijft. Door het reinigingsproces ontstaat weer bruikbare schone stookolie.

Meer weten over Martens Cleaning

COVRA

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als taak als enig bedrijf in Nederland om kernafval op professionele wijze te verzamelen, te verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden.

Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het Haven-terrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borsele. De totale hoeveelheid radioactief afval die naar verwachting de komende honderd jaar ontstaat, kan ruimschoots worden opgeslagen op het COVRA terrein, dat zo’n 20 hectare groot is.

COVRA en Sloewarmte

De levering van restwarmte door Zeeland Refinery wordt ingezet voor klimaatbeheersing in verwerkingsgebouwen en op kantoor. Wellicht wordt de restwarmte in de toekomst ook ingezet als warmteoverdracht naar de processen.

Meer weten over COVRA

Zeeland Seaports

Zeeland Seaports is de havenautoriteit van de havens van Terneuzen en Vlissingen. Samen vormen ze een havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa, met een gunstige toegang vanaf de Westerschelde. De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. Zeeland Seaports draagt zorg voor een veilige en vlotte doortocht voor de duizenden schepen die ieder jaar de havens aandoen.

Activiteiten Zeeland Seaports

Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de Zeeuwse havens. Bij Zeeland Seaports werken circa 80 mensen aan:
·         Aanleg, beheer en onderhoud van alle infrastructuur
·         Veiligheid in het algemeen en voor het scheepvaartverkeer in het bijzonder
·         Aantrekken van nieuwe bedrijven en de uitgifte van grond

http://www.warmco.nl/files/zsp-02.jpg

Regisseur van de regio

In het havengebied zijn zo'n 200 bedrijven gevestigd, actief in de industrie, logistiek en maritieme dienstverlening. Samen zijn ze goed voor ongeveer 18% van de totale werkgelegenheid in de provincie Zeeland. Door de uitbreiding van de haven in de Kanaalzone en de nieuwe Scaldiahaven neemt dit aandeel nog altijd toe. De Zeeuwse havens bieden nog volop ruimte voor groei.

Zeeland Seaports stimuleert bedrijven om duurzaam te ondernemen en neemt ook zelf initiatieven op dit terrein, onder meer met de ontwikkeling van Biopark Terneuzen.

Meer weten over Zeeland Seaports